Over Signify

Signify bestaat uit drie partners en een hooggekwalificeerd ondersteuningsteam.

Het kantoor werd in 2013 opgericht door Merel Kamp en Peter van der Wees. In 2016 heeft Michiel Haegens zich bij Signify aangesloten. De partners hebben elk meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van de Intellectuele Eigendom.

Deskundigheid
Signify heeft de vaste overtuiging dat de meest creatieve en innovatieve oplossingen beginnen met een grondige kennis van het eigen vakgebied. Signify durft dan ook de stelling aan dat zij vakinhoudelijk aan de top staat.
Wij delen onze kennis graag, bijvoorbeeld via in-house trainingen, maar daarnaast leren wij ook graag van uw kennis van de markt. Dit stelt ons in staat om samen tot het beste resultaat te komen.

Transparantie
Signify is helder in haar businessmodel. Het deponeren van merken of modellen vereist vakkennis, maar geen grote overhead. Signify streeft ernaar de tarieven voor het aanvragen en vernieuwen van IE-rechten en het aantekenen van wijzigingen in de registers zo laag mogelijk te houden. Voor juridisch inhoudelijk advies geldt een honorarium dat competitief is, maar tegelijkertijd in lijn met de belofte dat Signify topkwaliteit levert.

Betrokkenheid
Signify wil meer dan een IE-leverancier zijn. Signify vormt graag een team met haar cliënten, en heeft de overtuiging dat interesse, communicatie en begrip de beste vormen van samenwerking doen ontstaan.
De eerste stap die Signify bij elke nieuwe samenwerking zet, is een grondige analyse van de bestaande portefeuille, om te zien waar daarin gesnoeid (en eventueel geënt) kan worden. Op basis van die analyse zal Signify een samenwerkingsvoorstel doen dat leidt tot een kwalitatief betere IE-portefeuille. Uiteraard is daarbij van belang dat de merken en modellen die worden aangevraagd daadwerkelijk leiden tot waardevolle en juridisch te handhaven Intellectuele Eigendomsrechten.

Signify adviseert u over de voor u van belang zijnde ontwikkelingen en is graag uw sparringpartner.

Volg ons!