Jaarverslag BBIE gepubliceerd

foto BBIE

Afgelopen maand publiceerde het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom (BBIE) haar jaarverslag 2015 (http://download.boip.int/jaarverslag2015/nl/).

In het kort: na een daling vorig jaar, steeg het aantal Benelux merkdepots in 2015 naar ruim 22.000 aanvragen. Daar zullen onder meer de 280 depots op naam van CKL Holdings NV een duidelijk aandeel in hebben gehad.

Van de drie “werktalen” bij het BBIE (Nederlands, Frans Engels), is het aandeel Engels groeiend. Afgelopen jaar werd 12% van de Benelux merkdepots in het Engels ingediend. Depots afkomstig van multinationals (waar Engels meestal de voertaal is) zullen daarin het grootste aandeel hebben. Verder heeft degene die zelf indient nog steeds een twee maal zo grote kans op een weigering ten opzichte van de deposant die een gemachtigde inschakelt. Verder steeg ook het aantal vernieuwingen maar nam het aantal opposities iets af. Bij de opposities zien we dat het Nederlands nog steeds veruit de meest populaire proceduretaal is en dat een steeds groter percentage van die opposities wordt gebaseerd op een EU-merk. Aangezien het aantal EU-merken procentueel veel sterker stijgt dan het aantal Benelux merken, is dat geen opvallende ontwikkeling.

Het BBIE geeft aan dat komend jaar verdere automatiseringsplannen op het programma staan en dat er een promotiecampagne rondom het I-depot zal worden gelanceerd.

  • Michiel Haegens