EU statistieken

Het Europese Merkenbureau (EUIPO) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van Europese merken en modellen in de periode 2010-2017. Daaruit komt zeer duidelijk naar voren wat we eigenlijk al wisten, namelijk dat het EU registratiesysteem zeer efficiënt én populair is.

Het aantal merkaanvragen dat in 2017 werd ingediend ten opzichte van 2010 steeg met bijna 50%. In totaal werden er in deze periode bijna een miljoen EU merkaanvragen ingediend!

Duitse deposanten leiden de lijst met “top filers”, gevolgd door de Verenigde Staten en de andere grotere Europese economieën en Nederland. Multinationals zoals LG, L’Oréal, Novartis, Samsung en Nike dienen de meeste merkaanvragen in. Gemiddeld wordt een merk voor 3 klassen ingediend, waarbij de klassen 9, 35 en 42 het meest populair zijn. Aangezien de deposant sinds 2016 echter per klasse een takse betaalt, is de verwachting dat het aantal klassen per aanvraag (verder) zal afnemen. We zien dit ook al terug bij de vernieuwingen, waar de grafiek laat zien dat er sinds 2016 voor minder klassen wordt vernieuwd.

Ondanks de sterke stijging van het aantal merkaanvragen wist het Europese Merkenbureau het tijdspad voor alle procedures terug te dringen. De tijd die gemoeid was van een aanvraag tot publicatie verminderde met bijvoorbeeld 70% en de tijd om een beslissing te krijgen in een oppositie verbeterde met een kwart ten opzichte van 2010.

Ook de stijging in het aantal EU modelaanvragen was fors met zo’n 34%. Het tijdspad van aanvraag tot registratie verminderde van 12 dagen in 2010 naar 5 dagen in 2017.

Het Europese Merkenbureau, van oudsher gevestigd in het Spaanse Alicante, is de basis voor dit succes. Het zorgde voor een efficiënt registratiesysteem en blijft verbeteringen doorvoeren om die efficiency bij aanvragen en procedures hoog te houden. Het gerucht gaat dat een aantal Aziatische landen nu eenzelfde systeem wil gaan oprichten waarbij de deposant ook door middel van een procedure rechten krijgt in een groot aantal landen. Zonder twijfel zullen ze daarbij nadrukkelijk het EU systeem als voorbeeld gebruiken.

Signify houdt u vanzelfsprekend op de hoogte.