Een website kopiëren, mag dat?

Ja dat mag. Althans zo oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel eerder deze week in een zaak die een bedrijf in tuinmeubelen en vrijetijdsproducten had aangespannen tegen een online winkel in tuinmeubelen (www.tuinmeubelshop.nl). Deze laatste had volgens de tuinmeubelhandelaar zijn website gekopieerd en aangezien de wederpartij geen gehoor gaf aan zijn verzoeken, stonden partijen tegenover elkaar in de rechtbank.

Daarin verklaarde eiser dat gedaagde inbreuk maakt op zijn auteursrechten door “de gehele vormgeving, lay-out, inrichting en structuur van haar webshop te kopiëren” door middel van onder meer “overeenkomstige teksten, banners, kleuren, keuzeknoppen en buttons, speciale features, indeling en formaten subpagina, lettertypes etc.” en ook de “vlakverdeling, lijnenspel en positionering van logo, foto’s en buttons”.

Daar maakt de voorzieningenrechter echter korte metten mee: gedaagde heeft zijn huiswerk gedaan en kan aantonen dat beide websites, maar ook websites van andere partijen in dezelfde branche, kennelijk volgens dezelfde gangbare software programma’s zijn (op)gebouwd en dat de gestelde inbreukmakende aspecten zeer gebruikelijk zijn, functioneel zijn bepaald dan wel afkomstig zijn uit formats en openbare bronnen en eiser daar dus geen auteursrechten op kan claimen. De eisen worden afgewezen.

Kortom: zolang het kopiëren van de “look and feel” van een website bestaat uit het overnemen van onderdelen van gangbare formats of websiteprogramma’s, zal dat veelal zijn toegestaan. Echter, als je kunt aantonen dat verschillende elementen duidelijk tot stand zijn gekomen door (creatieve)  keuzes van de maker, dan zal deze zich nog steeds op zijn auteursrechten kunnen beroepen en zal er bij eenzelfde totaalindruk nog steeds sprake zijn van inbreuk.

Let er daarbij natuurlijk ook op dat als je een websitebouwer vraagt een website te ontwerpen, deze zijn evt. auteursrechten op de website ook aan jou overdraagt!