Claim op modelinschrijving slipper afgewezen

foto slipper

Eiseres die een beroep deed op haar modelinschrijving blijft uiteindelijk met lege handen achter. Had zij dit kunnen vermijden met betere bescherming?

Recent werd een vonnis gewezen door de Rechtbank Midden Nederland (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:4395) waaruit nog maar weer eens bleek dat het hebben van een modelinschrijving nog geen succesvolle handhaving garandeert.

Eiseres had een nieuw concept voor slippers ontworpen: afnemers kunnen via de website van eiseres hun eigen teenslipper samenstellen door een keuze te maken voor een kleur van een teenslipperzool, voor het materiaal, de kleur van de aan die zool te bevestigen bandjes en voor aan die bandjes te bevestigen accessoires.

Eiseres deponeerde een afbeelding van de boven- en onderkant van de slipper als Benelux model en sommeerde vervolgens, op basis van modelrecht en auteursrecht, gedaagde die een slipper op de markt bracht waarbij men zelf de bovenkant van de slipper kon haken.

Nadat gedaagde was gesommeerd, riep gedaagde, in een separate procedure, de nietigheid van het modeldepot van eiseres in.

De rechter maakt korte metten met de modelinschrijving: de kenmerken van het model die zichtbaar zijn uit de afbeeldingen (de afbeeldingen in de modelinschrijving waren nogal onduidelijk) komen ook terug in slippers die al op de markt waren vóór het modeldepot. Daarmee oordeelde de rechter dat de modelinschrijving waarschijnlijk wordt vernietigd, waarmee een beroep op de modelinschrijving in deze procedure van tafel werd geveegd.

Eiseres haar claim op auteursrechtelijke bescherming werd om dezelfde reden afgewezen.

Indien, zoals eiseres argumenteerde, haar slipper wel degelijk op belangrijke punten vernieuwend was ten opzichte van slippers die al op de markt waren, dan had ze de bescherming daar mogelijk beter op kunnen afstemmen. Alhoewel het beschermen van een dergelijke combinatie van verschillende elementen niet eenvoudig is, had ze haar modelinschrijving kunnen voorzien van betere afbeeldingen en waar nodig combineren met een beschrijving en afbeeldingen van de nieuwe elementen. Ook had bekeken kunnen worden of andere rechten (bv. het octrooirecht als de combinatie van elementen ook een technisch voordeel oplevert) dit nieuwe concept verder hadden kunnen afschermen.

Het is zaak om in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Voor vormgevingsaspecten geldt immers: als ze op de markt zijn kun je ze meestal niet meer afschermen. Zeker als het product dan zeer succesvol wordt, heeft de concurrentie het gemakkelijk en ziet de ontwerper zijn of haar inspanningen niet terug.

In dit geval dacht eiseres dus, met een modelinschrijving in de hand, concurrentie tegen te gaan, maar komt met lege handen, en met een veroordeling in de kosten, thuis. Duur slippertje.