Brexit – update

In vervolg op onze eerdere berichten over de gevolgen van de Brexit voor merk- en modelrechthebbenden, ontvingen wij nu bericht dat de Britse regering ook een “no deal” scenario heeft geschetst.

Actie vereist voor EU merk- en modelaanvragen, bestaande merkinschrijvingen automatisch omgezet  

Alhoewel de verwachting is dat alsnog tot een overeenkomst wordt gekomen met de EU-lidstaten, wordt voor de ‘no-deal’ situatie aangegeven op welke manier de rechten gecontinueerd kunnen worden.

Meest van belang is dat geregistreerde EU merk- en modelrechten ook na 29 maart 2019 geldig blijven en, als gevolg van een omzetting naar nieuw Brits recht, nog steeds kunnen worden ingeroepen in Groot-Brittannië. De omzetting verloopt automatisch en met minimale administratieve handelingen.

Voor merk- en modelaanvragen die nog niet zijn ingeschreven op 29 maart 2019 lijkt de situatie er anders uit te gaan zien. De huidige plannen voorzien weliswaar in behoud van die rechten, maar er is wel actie vereist: de rechten én eerdere EU-aanvraagdatum blijven alleen behouden als de houder binnen negen maanden een verzoek voor een nieuwe nationale Britse merkaanvraag indient. Daarvoor zijn aanvraagtaksen verschuldigd en die aanvraag doorloopt de reguliere registratieprocedure.

EU-aanwijzingen in Internationale Merkinschrijvingen zullen aan vergelijkbare bepalingen worden onderworpen.

Voor wat betreft het niet-geregistreerde EU-modelrecht zijn de plannen dat de resterende looptijd van dat recht ook in Groot-Brittannië gewoon doorloopt. Voor dergelijke rechten die pas na “Brexit date” ontstaan wordt automatische een nieuw recht gecreëerd waardoor de houder van een niet-geregistreerd modelrecht niet alleen in de EU maar ook in Groot-Brittannië over deze rechten beschikt en blijft beschikken.

 

Signify houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van de definitieve uitkomsten.