Juridische bescherming van apps

Je ontwikkelt een app om een geheel nieuw product in de markt te zetten of om een bestaand product nog beter te kunnen vermarkten. Maar welke rechten kunnen van toepassing zijn op zo’n app? Op welke rechten kun je mogelijk inbreuk maken en welke rechten kun je op een app krijgen?

Alhoewel een octrooi (oftewel patent, wat hetzelfde is) op software mogelijk is, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Het overgrote deel van de apps valt buiten deze beschermingsmogelijkheid. Er zal dan ook niet snel inbreuk worden gemaakt op octrooirechten van een derde. Aan de andere kant kan er ook niet gemakkelijk een octrooi worden verkregen voor een nieuwe app.

Daarmee komen we al snel op het terrein van de merkrechten. Een nieuwe app, en belangrijker nog, een nieuw product dat via een app wordt aangeboden, zal meestal ook onder een nieuw merk worden gepresenteerd.

Zelden staat het hele merk in het app icoontje maar wordt gebruik gemaakt van een deel van de naam of het logo van het product of bedrijf. Om puur praktische redenen meestal, want zoveel ruimte is er niet op een telefoonscherm.

En dus wordt het bedrijf en/of het product vaak alleen al daaraan herkend. Denk aan de Twitter-duif of de F van Facebook. Maar ook dichter bij huis zijn er vele succesvolle apps waarbij het app-merkje als hét herkenningsteken van het product en/of bedrijf wordt gezien. Voorbeelden te over op je eigen smart phone.

Het is dus van groot belang om een goed merk en een goed app logo te kiezen dat a) geen inbreuk maakt op bestaande merkrechten en b) beschermd kan worden. Immers: zonder merkinschrijving geen merkrechten en die rechten zijn juist essentieel bij het succesvol vermarkten van je product.

apps picture

Kortom: denk bij de ontwikkeling en lancering van een app ook aan de bijbehorende IE-rechten. Wij adviseren je graag over de (on)mogelijkheden om de app tot een succes te maken.